Usvojene V. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Novi Vinodolski

Objavljeno 17. studenoga 2017.

Gradsko vijeće Grada Novog Vinodolskog usvojilo je dana 26. listopada 2017. godine V. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Novi Vinodolski (Službene novine PGŽ […]

opširnije

NAJAVA: Predstava Mamurluk u Domu kulture u Novom Vinodolskom

Objavljeno 17. studenoga 2017.

Savjet mladih Grada Novog Vinodolskog organizira predstavu Mamurluk u suradnji sa Udrugom Kultura Nova, koja djeci na pristupačan i zanimljiv način ukazuje na štetne posljedice […]

opširnije

5. sjednica Gradskog vijeća održat će se dana 23. studenog 2017. godine

Objavljeno 17. studenoga 2017.

KLASA: 021-05/17-50/14 URBROJ: 2107/02-01-17-1 Novi Vinodolski, 16. studenog 2017. godine Na temelju članka 25. stavak 1. točka 2., te čl. 83. st. 2. i 4. […]

opširnije

ZAKLJUČAK: Stipendije darovitim učenicima i studentima za školsku/akademsku 2017./2018. godinu

Objavljeno 16. studenoga 2017.

KLASA: 604-02/17-20/1 URBROJ: 2107/02-04-17-4 Novi Vinodolski, 16. studenog 2017. godine Na temelju članka 44. Statuta Grada Novog Vinodolskog (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 12/13 i […]

opširnije

Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu nagrada Primorsko-goranske županije u 2017. godini

Objavljeno 13. studenoga 2017.

Odbor za izbor, imenovanja i dodjelu povelja i priznanja Županijske skupštine Primorsko-goranske županije objavio je dana 13. studenog 2017. godine JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJEDLOGA […]

opširnije

Proslava Martinja u Novom Vinodolskom

Objavljeno 7. studenoga 2017.

Održat će se u subotu, 11. studenog, u Domu kulture u Novom Vinodolskom, s početkom u 20 sati. Nastupa ženski tamburaški sastav Cure iz Centra. Ulaz […]

opširnije

UDRUGA PČELARA: Održano predavanje na temu “Diverzifikacija pčelarske proizvodnje za novljanske pčelare”

Objavljeno 6. studenoga 2017.

Pčelarska udruga Grada Novi Vinodolski organizator je pčelarske škole u sklopu koje je održano zanimljivo predavanje profesora Frangena o diverzifikaciji pčelarske proizvodnje. Predavanje je bilo […]

opširnije

PROJEKT AGLOMERACIJA: Održano potpisivanje Pisma namjere i Ugovora o suradnji

Objavljeno 3. studenoga 2017.

Potpisivanjem Pisma namjere o suradnji na provedbi projekta “Sustav odvodnje otpadnih voda Aglomeracija Novi Vinodolski, Crikvenica i Selce” i Ugovora o suradnji obavljena posljednja obaveza […]

opširnije