Katalog informacija

Objavljeno 7. svibnja 2012.

Na osnovi Odluke o ustrojavanju Kataloga informacija Grada Novog Vinodolskog (Službene novine PGŽ 24/01, 18/03 i 7/06) ustrojen je Katalog informacija koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Grad Novi Vinodolski, a u cilju ostvarivanja prava na pristup informacijama u smislu zakona kojim se uređuje pravo na pristup informacijama. Odluka i Katalog u prilogu teksta.

DOKUMENTI:
katalog informacija (jpg; 232601Byte)
odluka o ustrojavanju kataloga informacija (jpg; 209216Byte)