sadašnjost

Objavljeno 7. svibnja 2012.

Stanovništvo

Na području Grada Novi Vinodolski je prema konačnim rezultatima popisa stanovništva od 31. ožujka. 2001. godine bilo 5.282 stanovnika[1],  što je 1,7% populacije Županije. Prosječna gustoća naseljenosti iznosi 20,21 stanovnika na km2, što je ispod prosjeka Županije  koji iznosi  85,2 st/km2. Zbog veličine prostora područje Grada Novog Vinodolskog je slabije naseljeno u županijskim okvirima i slabije naseljeno na obalnom području Županije.

Prirodne pogodnosti Grada Novog Vinodolskog izražene kroz zemljopisni položaj, klimatske uvjete, bogatstvo šuma, ljepotu krajolika i čistoću mora, odredile su ovo područje kao izrazito turističko. Da je turizam bio odrednica razvitka svjedoče izgrađeni turističko-ugostiteljski kapaciteti. Sadašnja dostignuta razina razvoja je ispod županijskog prosjeka i još izraženije ispod prosjeka obalnog područja Županije. Prisutni su opadanje broja radno aktivnog stanovništva, niska stopa zaposlenosti i izražene dnevne migracije.

 

Područje Grada
slika1Područje Grada Novi Vinodolski nalazi se u sastavu Primorsko-goranske županije, na njezinom jugoistočnom dijelu, a graniči sa Općinama Baška, Vrbnik, Vinodolska, Mrkopalj te Gradom Crikvenicom u Primorsko – goranskoj županiji, te područjem Grada Ogulina, Općine Brinje i Grada Senja u Ličko-senjskoj županiji. Područje Grada Novog Vinodolskog danas obuhvaća  dvadeset naselja. To su pored samog Novog Vinodolskog naselja:  Bater, Bile, Breze, Crno, Donji Zagon, Drinak, Gornji Zagon, Jakov polje, Javorje, Klenovica, Krmpotske Vodice, Ledenice, Luka Krmpotska, Novi Vinodolski, Podmelnik, Povile, Ruševo Krmpotsko, Sibinj Krmpotski, Smokvica Krmpotska i Zabukovac. Od toga su nenaseljena naselja Krmpotske Vodice, Podmelnik i Zabukovac. Područje Grada sastoji se od tri katastarske općine: K.O. Novi, K.O. Ledenice i K.O. Krmpote.

Naselje Novi Vinodolski
slika2Naselje Novi Vinodolski je administrativno središte Grada i jedino naselje gradskog karaktera. Novi Vinodolski je grad koji uređenom površinom zauzima cca 160,0 ha, a prema načinu korištenja možemo ga razdijeliti na stambene zone (obiteljske kuće i višestambene zgrade), gradski centar (mješovita namjena), površine gospodarske namjene (turističke zone uz obalni pojas) i površine prometne infrastrukture. Gradski centar se može razdvojiti na uži i širi. Značajni udio u prostoru centra zauzimaju građevine povijesnog graditeljskog nasljeđa. Naselje Novi Vinodolski je registrirani spomenik kulture. Novi Vinodolski je danas upotpunjen svim sadržajima neophodnim suvremenom načinu življenja i poslovanja. U mjestu se nalaze: crkva, škola, dječji vrtić, pošta, zdravstvena stanica, ljekarne, čitaonica i knjižnica, muzej i galerija, banke, poslovnica FINA, kreditno-štedna i osiguravajuća društva, benzinske crpke te niz obrtničko-uslužnih djelatnosti.

Ostala naselja u sastavu Grada

slika3Naselje Povile nalazi se južno od grada Novi Vinodolski u priobalnom pojasu a broji 200 stanovnika. Kroz naselje prolazi Jadranska magistrala koja dijeli stambenu funkciju (sjeverno) od ugostiteljsko – turističke namjene južno od prometnice, uz morsku obalu. Ostala naselja uz obalni pojas sličnog su karaktera, a to su  Klenovica sa oko 350 stanovnika, Smokvica Krmpotska i Sibinj Krmpotski sa oko 50-ak stanovnika. Naselja su razvila samo stambenu funkciju, dijelom uz pružanje ugostiteljsko-turističkih usluga (privatni smještaj), te ribarstva u Klenovici.

Naselje Ledenice smješteno je u zaleđu područja Grada, uz stjenoviti brežuljak na jugoistočnom rubu nekadašnje Vinodolske knežije. Na brežuljku se nalaze ruševine srednjovjekovnog utvrđenog grada. Ledenice se prvi puta u povijesti spominju 1248. god., a 40 godina kasnije i u Vinodolskom zakoniku. Stari grad na brežuljku je napušten u 17. st., kada se stanovništvo seli u dolinu gdje nastaje današnje naselje. Osim starog grada značajno je i povijesno groblje u vrtači kružnog oblika. Danas se u sklopu naselja, osim stambene, nalazi i poslovna funkcija, pošta, nogometno igralište i crkva. Ledenice su evidentirani spomenik kulture. Naselje Bater  smješteno je uz prometnicu Novi Vinodolski – Jezerane na prostoru prijelaznih padina. Udaljeno je od obale cca 2 km zračne linije. Naselje je ruralnog karaktera i nije razvilo drugu funkciju osim stambene. U tip ruralnog naselja mogu se ubrojiti i  Bile, Donji i Gornji Zagon, Drinak, Jakov polje, Javorje i Ruševo Krmpotsko. Krmpotske Vodice, Luka Krmpotska i Podmelnik su naselja u kojima je iseljeno stanovništvo. Struktura naselja sastoji se od međusobno razdvojenih građevinskih sklopova koji su danas napušteni. Naselje Crno  se također nalazi u nenaseljenom području gdje je gustoća manja od 1 st./km2. Naselje se sastoji od nekoliko manjih zasebnih građevinskih sklopova čija je ukupna površina cca 3 ha. Popis stanovnika iz 2001. pokazao je da u naselju ima svega 1 stanovnik. Naselje Breze nalazi se u brdskom području na cca 800 m.n.v., uz prometnicu Novi Vinodolski – Jezerane – Jasenak. Gustoća naseljenosti tog područja manja je  od 1 st./km2. Osim stambene funkcije u sklopu naselja se nalazi i pilana. Naselje Zabukovac nalazi se na krajnjem jugoistočnom dijelu Grada, jedino je naselje, uz Breze, koje je smješteno unutar prostorne cjeline” brdski predjeli.” Naselje nije nastanjeno, i jedno je od tri naselja u kojima je iseljeno stanovništvo (uz Krmpotske Vodice i  Podmelnik).

Multimedija

Kalendar događanja

Zadnje objave