Dječji vrtić “Fijolica”

Objavljeno 10. svibnja 2012.

Dječji vrtić »Fijolica« u Novom Vinodolskom

Adresa: 51250 Novi Vinodolski, Lokvica bb
Tel/fax: 051-244 029

Ravnateljica: mr.sc. Nensi Dražić


 

Dječji vrtić 1955. – 2005.
Zgrada  starog Dječjeg vrtića sagrađena je 1928. godine za potrebe uprave i stana upravitelja tada postojećeg Voćnog i loznog rasadnika u Novom. Na prijedlog društva “Napredna žena” 1955. godine došlo je do formiranja jednog odjeljenja predškolske djece. Novi Vinodolski bio je u to vrijeme sjedište novoosnovane općine za područje: Novog, Zagona, Bribira, Ledenica i Krmpota. Općina je prihvatila inicijativu i osigurala sredstva za plaću odgajateljice.

Osnovan je vrtić
slika2Rad je započeo u zgradi bivše Domaćinske škole u Novom. Prva odgajateljica bila je Fanika Piškulić, Bracinka. Osnovani vrtić djelovao je pod okriljem organizcije žena i Općinske skupštine, sa kapacitetom do 30 djece sve do 1960. godine, kada je zbog nedostatka prostora morao prestati sa radom.

Kada se 1965. godine u prizemlju stare zgrade dječjeg vrtića ispraznio jednosobni stan, ponovljen je zahtjev za rad predškolskog odjeljenja. Početkom veljače 1966. godine počeo je njegov rad, a učiteljica je bila Zlata Brozičević. 1971. počelo je raditi još jedno odjeljenje, a kada je 1977. godine oslobođen stambeni prostor na prvom katu, prišlo se adaptaciji cijele zgrade. Od 1983. organiziran je cjelodnevni boravak djece u vrtiću.

Od početka osnivanja predškolskih odjeljenja, brigu o financijskim i materijalnim pitanjima vodila je Osnovna škola “Ivan Mažuranić”, te je i odgojno osoblje bilo sastavni dio radnog kolektiva škole. Od 1. siječnja 1984. Dječji vrtić izdvojen je iz takvog sistema financiranja i pripojen u sastav RO Dječji vrtić “Radost” Crikvenica, koja je preuzela daljnju brigu oko proširenja, odnosno izgradnje nove zgrade vrtića u Novom Vinodolskom.

“Dvjesta godina Osnovne škole Novi Vinodolski”,Novi Vinodolski, 1986.

Nova zgrada Dječjeg vrtića
slika3Investitor RO Dječji vrtić “Radost” Crikvenica, koji je rješenjem o dodjeli zemljišta neposrednom pogodbom  dobio od Skupštine općine Crikvenica katastarsku česticu 3647/1 k.o. Novi, od 23.srpnja 1987. godine, zatražio je i dobio iste godine građevinsku dozvolu za rekonstrukciju (dogradnju, nadogradnju i adaptaciju) poslovnog prostora radionice Škole učenika u privredi u dječji vrtić i jaslice. Tako je 1988. godine nastala nova, moderno opremljena zgrada, projektirana upravo za tu namjenu i prema tadašnjim potrebama. Naime, vrijeme je donijelo neke više standarde i potrebe uređenja prostora, zbog kojih se javlja potreba nove investicije u svrhu poboljšanja uvjeta smještaja djece u dječjem vrtiću i jaslicama. Stoga se nameće potreba uređenja blagovaonice u kojoj bi se posluživao obrok, tako da djeca ne jedu u dječjim sobama, zatim zasebne sportske dvorane, te obnova dječjeg igrališta modernijim i djeci zanimljivijim spravama i sadržajima.

Dječji vrtić “Fijolica” danas
Dječji vrtić »Fijolica« u Novom Vinodolskom pohađa nešto više od 100 djece, a rad je organiziran u pet skupina primarnog programa i to jedna jaslička skupina i 4 skupine vrtićke dobi od kojih je jedna poludnevna i tri cjelodnevne.

Djelatnost Dječjeg vrtića »Fijolica« u Novom Vinodolskom

Dječji vrtić »Fijolica« u Novom Vinodolskom pohađa nešto više od 100 djece, a rad je organiziran u pet skupina primarnog programa i to jedna jaslička skupina i 4 skupine vrtićke dobi od kojih je jedna poludnevna i tri cjelodnevne. Osim redovitih programa, postoje i kraći programi, engleska radionica koja razvija interes djece za učenje engleskog jezika kroz igru i druženje i sportska igraonica čiji je cilj razvijanje potrebe i ljubavi za svakodnevnim tjelesnim aktivnostima, te jačanje zdravlja djece. Djeca su s područja Grada Novog Vinodolskog, no kapacitet vrtića popunjavaju i djeca iz Općine Vinodolske.
Odgoj djece u vrtiću temeljen je na humanističkom, tradicionalnom pristupu prema znanstvenim dostignućima o djetetovom razvoju, uzrastu, sposobnostima i potrebama. Odgojitelji prate najnovija dostignuća u odgoju te po svom izboru primjenjuju ono što im se čini dobrim.

Tijekom godine djeca sudjeluju u brojnim događanjima u vrtiću i izvan njega. Tako se obilježavaju Božićni blagdani i Nova godina, sudjeluje se u Karnevalu i njeguje tradicija ovog kraja, organizira se zimovanje djece i izleti na snijeg, provodi se projekt Olimpijski festival dječjih vrtića gdje djeca sudjeluju u sportskim disciplinama u organizaciji Hrvatskog olimpijskog odbora, čime se razvija prijateljstvo, takmičarski i sportski duh. Djeca posjećuju razne priredbe, predstave i odlaze na izlete u cilju upoznavanja sa različitim kulturnim i umjetničkim sadržajima, te razvijanja kulturnog ponašanja i obogaćivanja dječjih doživljaja i razvoj senzibiliteta za posebne oblike izražavanja.

Vrtić kroz godinu dobiva i donacije kojima su se sanirale drvene klupice u sklopu dječjeg igrališta, opremila se pokretna sportska dvorana, a kupljena su i dva klima uređaja. Time je riješen problem prostorija u kojima se organizira rad i tijekom ljetnih mjeseci.

Program predškolskog odgoja i obrazovanja

Svrha Programa predškolskog odgoja i obrazovanja je omogućiti svakom djetetu pravo na razvoj usklađen s njegovim individualnim mogućnostima i sposobnostima, osigurati i pripremiti preduvjete za razvijanje potencijala djece za budući život te pružiti sigurno i sretno djetinjstvo za vrijeme boravka djeteta u vrtićkoj sredini. Program predškolskog odgoja i obrazovanja osigurava uvjete za optimalan djetetov razvoj i pruža pomoć roditeljima u brizi za sigurnost i odgoj djeteta i na taj način dopunjava obiteljski odgoj.

Opis i cilj Programa

Program predškolskog odgoja i obrazovanja provodi se organizirano i namijenjen je djeci u dobi od jedne godine do polaska u školu. Program se provodi tokom čitave godine u institucionalnoj sredini, u Dječjem vrtiću “Fijolica” Novi Vinodolski, sa stručnim i profesionalnim osobljem sukladno državnim pedagoškim standardima.

Predškolsko doba je temeljno razdoblje čovjekova razvoja koje određuje njegova kasnija obilježja, ponašanje i fizičke i psihičke mogućnosti. Cilj Programa predškolskog odgoja i obrazovanja je da kroz njegove sastavne dijelove, programe, osigura ostvarenje osnovnih i posebnih ciljeva. Osnovni ciljevi su očuvanje tjelesnog i mentalnog zdravlja djeteta; poticanje cjelovitog razvoja svih funkcija, sposobnosti i mogućnosti djeteta u skladu sa znanstvenim spoznajama i zakonitostima djetetova razvoja; te doprinos povoljnom cjelovitom razvoju osobnosti djeteta i kvaliteti njegova života. Takav cilj mora se postići osiguravanjem uvjeta kvalitetnog zajedničkog življenja djece i odraslih. Posebni ciljevi su očuvanje zdravlja djece; razvoj emocionalne stabilnosti, samostalnosti, pozitivne slike o sebi i okolini, te razvoj socijalizacije i razvoj kreativnosti i intelektualnih sposobnosti.

Programi u Programu predškolskog odgoja i obrazovanja

1. PROGRAM REDOVNOG PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA

Cilj Programa redovnog predškolskog odgoja i obrazovanja je da pedagoškim procesima stručnih odgajatelja u skladu sa suvremenim spoznajama organizira život i rad djeteta u grupi djece na način da djetetu osigura optimalan i kreativan razvoj, sigurnu i zdravu okolinu za igru i učenje, a roditeljima pruži pomoć u brizi za sigurnost i odgoj djeteta u vremenu u kojem oni ne mogu skrbiti o njima.

Program redovnog predškolskog odgoja i obrazovanja odvija se kroz tri oblika koja se razlikuju po dužini trajanja: 10 satni program, 6 satni program i program predškole. Kroz navedene oblike stručni odgajatelji brinu o djeci u dobi od i godine do polaska u školu.

Odgoj i obrazovanje djece odvija se na lokaciji Dječjeg vrtića “Fijolica” Novi Vinodolski, čija zgrada je namjenski izgrađena 1988. godine. Vrtić nema područnih odjeljenja. Djeca su podijeljena u 5 odgojnih skupina i predškolu.

2. PROGRAM DODATNOG PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA

Cilj Programa dodatnog predškolskog odgoja i obrazovanja je omogućiti djeci u vremenu koje provode u institucionalnoj sredini usvajanje novih znanja i vještina, te kroz aktivnosti koje sadrže široku raznolikost izbora za djecu razvijati sretno i zadovoljno dijete.

“Specijalizirani programi” i  “Ostali programi”

Program dodatnog predškolskog odgoja i obrazovanja sadrži dva potprograma: “Specijalizirani programi” i  “Ostali programi”. Potprogrami se odvijaju tijekom pedagoške godine.

POTPROGRAM”SPECIJALIZIRANI PROGRAMI”

Cilj specijaliziranih programa i projekata u ovom potprogramu je ponuditi djeci raznovrsne mogućnosti učenja, razvoja dječjih mogućnosti i sposobnosti kroz tematski specijalizirane cjeline. Potprogram Specijalizirani programi čini nekoliko osmišljenih i pedagoški prilagođenih cjelina koje se razlikuju po sadržaju, roku trajanja i broju djece koja su u njih uključena. Programi su verificiram od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa. Dječji vrtić “Fijolica” osmišljava i nudi slijedeće specijalizirane projekte: Projekt Kraći specijalizirani program ranog učenja engleskog jezika, Projekt Sportska igraonica i Projekt Kraći specijalizirani program učenja engleskog jezika. Provodi se dva puta tjedno po 45 minuta i izvodi ga Centar za učenje stranih jezika Fonum iz Crikvenice. Cilj projekta je razvijanje interesa djece za učenje engleskog jezika kroz igru i druženje.

Projekt Sportska igraonica je specijalizirani program tjelesnih aktivnosti djece koji se provodi dva puta tjedno po jedan sat. Cilj projekta je razvijanje kod djece potrebe i ljubavi za svakodnevnim tjelesnim aktivnostima, te jačanje zdravlja djece. U projekt je prošle godine bilo uključeno 18 djece, od čega 10 djece iz redovnih programa vrtića.

POTPROGRAM “OSTALI PROGRAMI”

Cilj ovog potprograma je da kroz povremene i tematski organizirane aktivnosti djeca budu uključena u učenje, druženje i zabavu, te se na taj način kod djece potiče kreativnost, timski rad, socijalizacija i ljubav prema različitim područjima života i izražavanja. U ovom potprogramu provode se tradicionalne, ali i osmišljavaju nove aktivnosti za uključivanje djece, njihovih roditelja i djelatnika vrtića u učenje, zabavu, putovanja, kulturna i umjetnička događanja na užem ili širem području djelovanja vrtića. U potprogramu je razvijeno nekoliko projekata: Projekt Božić i Nova godina, Projekt Karneval i njegovanje tradicija kraja, Projekt Zimovanje djece i izleti na snijeg, Projekt Olimpijski festival dječjih vrtića i Projekt Priredbe, predstave i izleti. Cilj projekata je razvijati kod djece aktivan i stvaralački odnos prema sredini, te senzibilitet za njegovanje običaja, kulture i tradicija neposrednog okruženja.

Projekt Zimovanje djece i izleti na snijeg je dio ostalih programa koji se provodi tijekom zime i u kojeg su uključena djeca iz vrtića. Za ovaj projekt smo se odlučili iz razloga što većina djece iz našeg vrtića rijetko ili gotovo uopće ne boravi na snijegu, a znamo koliko je za dječje zdravlje važno boraviti na svježem zraku i u različitim vremenskim uvjetima. Cilj ovog projekta je osamostaljivanje djece, jačanje njihova zdravlja i razvoj navika zdravog življenja.

Projekt Olimpijski festival dječjih vrtića je projekt koji se od prošle godine provodi u vrtićima naše županije, a odnosi se na sudjelovanje djece u takmičenju po sportskim disciplinama u organizaciji Hrvatskog olimpijskog odbora. Cilj ovog projekta je primjerenim tjelesnim vježbanjem doprinositi čuvanju i unapređivanju zdravlja djece, te razvijati kod djece prijateljstvo, takmičarski i sportski duh.
Projekt Priredbe, predstave i izleti se planira kako bi djecu upoznali sa različitim kulturnim i umjetničkim sadržajima, razvijali i poticali kod djece kulturno ponašanje u danim situacijama, te stvarali vedro i veselo okruženje. Cilj ovog projekta je obogaćivanje dječjih doživljaja i razvoj senzibiliteta za posebne oblike izražavanja. U sklopu ovog projekta planira se u suradnji s roditeljima organizirati niz priredbi, predstava, posjeta kulturnim ustanovama, kazalištima i sličnih sadržaja koji nisu svakodnevno dostupni našoj djeci, a koji bi pobudili kod djece radosne doživljaje

Multimedija

Kalendar događanja

Zadnje objave