MO Novi Vinodolski – istok obuhvaća

Objavljeno 14. svibnja 2012.

Dio Šćedina i Pridola istočno od ulice A. Mažuranića, ne uključujući kuće koje pripadaju ulici A. Mažuranića,
dio Starog grada istočno od prilaza Stube II, ne uključujući kuće koje pripadaju tom prilazu,
Korzo hrvatskih branitelja sa svim pripadajućim kućama,
Centar,
Jurkovo,
Luku,
Glavicu,
Lišanj,
Lukavice,
Prisiku i
Grabrovu.