Popis ulica: Mjesni odbor Povile

Objavljeno 14. svibnja 2012.

Mjesni odbor Povile

Popis ulica
XIX. dalmatinske divizije Marijana Butkovića Vodovodna
Dragana Butkovića – Cole Milana Butkovića Tepli porat
Franje Butkovića Nikole Butkovića Dugno