U PETAK, 1. LIPNJA, 26. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA NOVOG VINODOLSKOG

Objavljeno 30. svibnja 2012.

01.  LIPNJA  2012.  GODINE (PETAK)

 u  10,00  SATI

D N E V N I     R E D

Verifikacija zapisnika sa 25. sjednice Gradskog vijeća.

1.      Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Detaljnog plana uređenja Centra Klenovice,

Vijećnička pitanja i prijedlozi.

2. Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Novog Vinodolskog   za 2011. godinu,

3. Prijedlog I.  Izmjena i dopuna Proračuna Grada Novog Vinodolskog za 2012. godinu,

– Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture i vodnih građevina za 2012. godinu,

4. Prijedlog Izvješća sustava zaštite i spašavanja na području Grada Novog   Vinodolskog  za 2011. godinu

    Prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na   području Grada Novog Vinodolskog za 2012. godinu,

5.  Prijedlog Odluke o  povjeravanju ugovornog obavljanja komunalne djelatnosti – održavanje javne rasvjete,

6.Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o lokacijama za postavljanje   privremenih objekata i izgledu privremenih objekata,

7. Prijedlog Odluke o poništenju postupka davanja koncesije za obavljanje poslova premještanja i čuvanja nepropisno parkiranih i zaustavljanih vozila, te blokiranja i deblokiranja nepropisno parkiranih i zaustavljenih vozila,

8. Imovinsko- pravni.     

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Neven Pavelić v.r.