REALIZACIJA PRORAČUNA OD 01.01. DO 30.09.2013. – DONACIJE

Objavljeno 24. listopada 2013.

GRAD NOVI VINODOLSKI
OIB: 40046437733
REALIZACIJA PRORAČUNA OD 01.01. DO 30.09.2013.

 

DONACIJE


SPORT

POZICIJA

BR. KONTA

VRSTA RASHODA/IZDATAKA

OSTVARENO

R4402

3811

Udruga ANASTASIJA

5.000,00

R4404

3811

ŠŠK DELFIN

5.000,00

R4406

3811

AUTO MOTO DRUŠTVO

6.761,75

R4408

3811

BOĆARSKI KLUB DONJI ZAGON

20.000,00

R4410

3811

BK DRIN Klenovica

8.000,00

R4412

3811

BOĆARSKI KLUB RADINJE NOVI V.

10.000,00

R4416

3811

JD YC BURIN NOVI VINODOLSKI

64.920,00

R4418

3811

KARATE KLUB TENSHO

9.553,87

R4420

3811

KOŠARKAŠKI KLUB VINODOL

16.500,00

R4422

3811

Udruga za razvoj djece HOP

7.500,00

R4424

3811

KUGLAČKI KLUB VINODOL

40.000,00

R4428

3811

MALONOGOMETNI KLUB VIKTORIJA

5.000,00

R4432

3811

NOGOMETNI KLUB VINODOL

661.973,24

R4440

3811

RONILAČKI KLUB

6.000,00

R4444

3811

RUKOMETNI KLUB VINODOL

69.239,00

R4448

3811

ŽENSKI RUKOMETNI KLUB VINODOL

50.000,00

R4456

3811

ŠAHOVSKI KLUB ZRINSKI FRANKOPAN

9.000,00

R4460

3811

ŠRU VRULJA SMOKVICA

513,27

R4464

3811

PLIVAČKI I VATERPOLO KLUB VINODOL

63.700,00

R4468

3811

TENISKI KLUB VINODOL

5.000,00

R4476

3811

LOVAČKO DRUŠTVO KOŠUTNJAK

10.000,00

R4480

3811

MALONOGOMETNI TURNIR

40.625,00

R4486

3811

4. RALLY NOVI 2013.

43.666,18

R4488

3811

OSTALE ŠPORTSKE MANIFESTACIJE

TRIATLON KLUB RIVAL

5.000,00

TENISKI TURNIR – “SPORT LIŠANJ”

3.500,00

MEMORIJAL J. FILIPOVIĆA

9.900,00

STRELJAČKI SAVEZ PGŽ

10.000,00

UDRUGA SPORTART – BASKET TOUR

7.500,00

BOKSAČKI KLUB RIJEKA

3.000,00

KULTURA

POZICIJA

BR. KONTA

VRSTA RASHODA/IZDATAKA

OSTVARENO

R4386

3811

PRIMORSKI NOVI LIST

37.812,50

TURISTIČKA ZAJEDNICA

R4392

Ljetni karneval

50.000,00

R4393

Ružica Vinodola

50.000,00

R4383

3811

OSTALE POTREBE U KULTURI

Mesopustarsko društvo Novi Vinodolski

8.478,00

Pivači Novljanskog kola

4.080,23

Mesopustari Ledenice

3.200,00

Mesopustari Povile

1.638,00

OBRAZOVANJE

POZICIJA

BR. KONTA

VRSTA RASHODA/IZDATAKA

OSTVARENO

OSNOVNA ŠKOLA IVANA MAŽURANIĆA NOVI VINODOLSKI

R4230

3811

PRODUŽENI BORAVAK

6.600,00

R4231

3811

IZBORNA NASTAVA I AKTIVNOSTI

10.000,00

R4238

3811

POKLON PAKETI ZA LIKOVNI ODGOJ

5.837,70

R4239

3811

NAGRADE NAJBOLJIM UČENICIMA

2.000,00

R4243

3811

ASISTENT U NASTAVI

11.800,00

R4498

3811

PRVI KORACI U PROMETU

975,00

GOSPODARSTVO, TURIZAM I POLJOPRIVREDA

POZICIJA

BR. KONTA

VRSTA RASHODA/IZDATAKA

OSTVARENO

R5680

3811

SUFIN. RADA UDRUŽENJA OBRTNIKA

12.000,00

R5610

3811

CENTAR ZA BRDSKO – PLANINSKU POLJOPRIVREDU

20.000,00

R5620

3811

POTPORE ZA STOČARSTVO

50.500,00

R5675

3811

SUFINANC. PODUZETNIČKOG CENTRA

120.000,00

TURISTIČKA ZAJEDNICA

R5657

3811

Turistička ambulanta

66.000,00

R5660

3811

Sufin. akcije “Dokaži Novi cvijećem”

6.000,00

R6797

3811

REA KVARNER – ZELENA ENERGIJA U MOM DOMU

9.000,00

UDRUGE CIVILNOG DRUŠTVA

POZICIJA

BR. KONTA

VRSTA RASHODA/IZDATAKA

OSTVARENO

DVD SAN MARINO

R5810

3811

REDOVNA DJELATNOST DVD-A

975.919,00

R5826

3811

SUFINAN. NABAVKE NOVOG VOZILA

83.509,53

R5820

3811

POSEBNE MJERE ZAŠTITE OD POŽARA

100.000,00

GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA

R4511

3811

GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA

162.500,00

R4538

3811

SPASILAČKA SLUŽBA

20.000,00

R4910

3811

CENTAR ZA LJUDSKA PRAVA

1.193,39

R4539

3811

HP – DOBRI LJUDI DJECI HRVATSKE

10.000,00

R5790

3811

DONACIJA ŽUPI ZA CRKVE U KLENOVICI I DONJEM ZAGONU

300.000,00

R3110

3811

POLITIČKE STRANKE ZASTUPLJENE U GRADSKOM VIJEĆU

28.963,30

R4502

3811

ZAVIČAJNE UDRUGE

0,00

Udruga za narodne običaje Ledenice

23.000,00

Zavičajna udruga Klenovica

15.000,00

Zavičajna udruga Plužnice

18.583,89

Udruga Breze

4.125,00

Udruga za narodne običaje Zagon

5.000,00

R4503

3811

DJEČJI DOM BRAĆA MAŽURANIĆI

13.523,50

R4504

3811

HVIDRA

5.000,00

R4505

3811

UAB CRIKVENICA

11.300,00

R4506

3811

UHDDR NOVI VINODOLSKI

28.941,59

R4507

3811

UHVDR NOVI VINODOLSKI

13.146,81

R4509

3811

UDRUGA UDOVICA HRVATSKIH BRANITELJA

2.500,00

R4512

3811

UDRUGA UMIROVLJENIKA

10.000,00

R4558

3811

KLUB DIJABETIČARA CRIKVENICA

1.000,00

UDRUGA UZGAJIVAČA HH PRIMORAC

5.000,00

UDRUGA MALIH PILANARA PGŽ

2.000,00

 

Realizacija Proračuna od 01.01. do 30.09.2013. – Donacije

 

Realizacija Proračuna od 01.01. do 30.09.2013.

Multimedija

Kalendar događanja

Zadnje objave