ZAKLJUČAK O IMENOVANJU ČLANOVA UPRAVNOG VIJEĆA DJEČJEG VRTIĆA FIJOLICA NOVI VINODOLSKI

Objavljeno 15. studenoga 2013.

Na temelju članka 44. Statuta Grada Novog Vinodolskog  (Službene novine Primorsko – goranske županije broj 12/13) gradonačelnik Grada Novog Vinodolskog, Oleg Butković, dipl.ing. dana 27. kolovoza 2013. godine donosi

ZAKLJUČAK

1.      Grad Novi Vinodolski kao osnivač Dječajeg vrtića FIJOLICA imenuje članove Upravnog vijeća Dječjeg vrtića FIJOLICA Novi Vinodolski:

1.      Antonija Mažuranić

2.      Ivana Sokolić Uršić

3.      Vesna Mrzljak

2.      Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja a objavljuje se u «Službenim novinama Primorsko-goranske županije».

Klasa:601-02/13-20/7

Ur.broj: 2107/02-04-13-2

Novi Vinodolski, 27. kolovoza 2013.

GRADONAČELNIK

Oleg Butković, dipl.ing.

 

Zaključak o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Fijolica Novi Vinodolski