ZAKLJUČAK O NADARENIM STIPENDISTIMA ŠKOLSKE/AKADEMSKE 2013./2014. GODINE

Objavljeno 25. studenoga 2013.

GRAD NOVI VINODOLSKI

 

         GRADONAČELNIK
 
KLASA: 604-02/13-01/2
URBROJ: 2107/02-04-13-3
Novi Vinodolski, 07. studeni 2013. godine
                        Na temelju članka 44. Statuta Grada Novog Vinodolskog (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 12/13) gradonačelnik Grada Novog Vinodolskog, Oleg Butković, dipl.ing., dana 07. studenog 2013. godine donosi

 

Z A K LJ U Č A K

1.   Prihvaća se Izvješće Komisije za dodjelu stipendija darovitim učenicima i studentima za školsku/akademsku 2013./2014. godinu.

2.   Slijedom Zaključka od 30. rujna 2013. godine, dodjeljuju se stipendije u skladu sa Zapisnikom, te se utvrđuje 11 stipendija za učenike srednjih škola (4 iz osnovne i 7 iz srednje ), a za studente se utvrđuje 10 stipendija, a kako slijedi:

1./2. UČENICI  SREDNJIH  ŠKOLA

 

         iz osnovne škole

1.1. Dora Baričević  (prosjek 7. i 8. razred 4,93)………………………………… 18 bodova

1.2. Ana Svetić (prosjek 7. i 8. razred 4,90)……………………………………….. 16 bodova

1.3. Tea Žeravica (prosjek 7. i 8. razred 4,90)…………………………………….. 16 bodova

1.4. Daniel Mikolić (prosjek 7. i 8. razred 4,90)………………………………….. 16 bodova  

            

                          iz srednje škole

2.1. Marijan Mikolić (prosjek 5,00)…………………………………………………….. 27 bodova

2.2. Alma Mešinović (prosjek 4,94)……………………………………………………..20 bodova

2.3. Davor Piškulić (prosjek 4,86)………………………………………………………. 20 bodova

2.4. Ines Begčević (prosjek 4,81)…………………………………………………………20 bodova

2.5. Ivona Viduka (prosjek 4,61)………………………………………………………… 18 bodova

2.6. Ivana Uremović (prosjek 4,57)…………………………………………………….. 16 bodova

2.7. Tea Bruketa (prosjek 4,53)……………………………………………………………16 bodova

   

3.STUDENTI:

3.1. Ena Opačak (prosjek 5,00)…………………………………………………………..38 bodova

3.2. Tena Peričić (prosjek 4,91)………………………………………………………….. 38 bodova

3.3. Ivona Smolčić (prosjek 4,86)……………………………………………………….36 bodova

3.4. Iris Mrzljak (prosjek 4,75)……………………………………………………………34 boda

3.5. Filip Piškulić (prosjek 4,60)………………………………………………………. .30 bodova

3.6. Sara Ivančić (prosjek 4,50)…………………………………………………………..28 bodova

3.7. Tea Cvitković (prosjek 4,32)………………………………………………………..26 bodova

3.8. Luka Cvitković (prosjek 4,28)…………………………………………………….. 24 boda

3.9. Mia Vukelić (prosjek 4,25)…………………………………………………………. 24 boda

3.10. Branko Drljača (prosjek 4,17)……………………………………………………. 22 boda

3.   Sa učenicima i studentima iz točke 2. ovog Zaključka zaključiti će se Ugovor o dodjeli stipendije za školsku/akademsku 2013./2014. godinu.

4.   Ovlašćuje se Ured Grada da podnositelje zahtjeva za dodjelu stipendija izvijesti o rezultatima natječaja.


GRADONAČELNIK

Oleg Butković, dipl.ing.

                                

DOSTAVITI:

1.      Svim korisnicima stipendija i podnositeljima zahtjeva za dodjelu stipendija

2.      Komisija za dodjelu stipendija

3.      Ured Grada

4.      Upravni odjel za financije

5.      Pismohrana

ZAKLJUČAK O STIPENDIJAMA NADARENIH