ZAKLJUČAK GRADONAČELNIKA O PRIKLJUČENJU GRADA NOVOG VINODOLSKOG VOLONTERSKOJ AKCIJI SAT ZA PLANET ZEMLJA

Objavljeno 13. ožujka 2014.

GRAD NOVI VINODOLSKI

GRADONAČELNIK
 
KLASA: 351-01/14-01/1
URBROJ: 2107/02-04-14-2
Novi Vinodolski, 12. ožujak 2014. godine

Na temelju članka 44. Statuta Grada Novog Vinodolskog (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 12/13) gradonačelnik Grada Novog Vinodolskog, Oleg Butković, dipl.ing., dana 12. ožujka 2014. godine donosi

 

 

Z A K LJ U Č A K

 

1.   Grad Novi Vinodolski priključit će se najvećoj volonterskoj akciji na zemlji pod nazivom Sat za planet Zemlja – dana 29.03.2014. godine u 20,30 sata.

2.   Povodom sudjelovanja u akciji Sat za planet Zemlja iskuljučit će se  podna javna rasvjeta koja osvjetljava gradsku znamenitost Frankopanski Kaštel (gradsku upravu) u vremenu od 20,30 do 21,30 dana 29.03.2014. godine.

 

GRADONAČELNIK

 Oleg Butković, dipl.ing.

Zaključak gradonačelnika o priključenju Grada Novog Vinodolskog volonterskoj akciji Sat za planet Zemlju