MARKO TOMLJANOVIĆ UMJESTO MARKA SOKOLIĆA VIJEĆNIK SDP-A U GRADSKOM VIJEĆU

Objavljeno 20. kolovoza 2014.

Mandat Marka Tomljanovića s liste SDP-HSU-PGS-ARS-ZS verificiran je na  27. lipnja 2014. godine. Marko Tomljanović zamjenjuje vijećnika Marka Sokolića SDP, koji je svoj mandat stavio u mirovanje 27. lipnja 2014. godine Vijećnik Marko Tomljanović na 11. sjednici Gradskog vijeća Grada Novog Vinodolskog, održanoj 31. srpnja 2014. dao je svečanu prisegu ispred predsjednika Gradskog vijeća Nevena Pavelića. (Izvješće Mandatne komisije nalazi se u materijalima 11. sjednice Gradskog vijeća, održane 31. srpnja 2014. godine u rubrici Sjednice Gradskog vijeća) 

 

SASTAV GRADSKOG VIJEĆA GRADA NOVOG VINODOLSKOG

 

  1. MARINKO BULJAT    – HDZ

 2. NENAD CVITKOVIĆ  – HDZ

 3. ZORAN DJAK          – HDZ

 4. DAVOR DORIĆ        – HDZ

 5. SAŠA ĐUJIĆ          – SDP

 6. ANA JOVANOVIĆ     – HDZ

 7. MIHAEL JOVANOVIĆ – SDP

 8. ANDRIANA LEKAJ  ŠOSTARIĆ – HDZ (stavila mandat na raspolaganje 19.05.2016. na 24. sjednici Gradskog vijeća)

 9. ANTONIJA MAŽURANIĆ – HDZ

10. NEVEN PAVELIĆ       – HDZ

11. TONICA RADIĆ       – SDP

12. ZORAN RUBČIĆ  – KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE GRAĐANA

13. MARKO TOMLJANOVIĆ – SDP (umjesto MARKA SOKOLIĆA – SDP)

14. SUZANA SVETIĆ   – HDZ

15. MARINA ŠAMANIĆ  – HDZ