O D L U K A o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka

Objavljeno 23. listopada 2014.

 

Temeljem članka 18.a, stavka 2.  Zakona o zaštiti osobnih podataka (Narodne novine RH broj 103/03., 118/06., 41/08. i 130/11.) i članka 44. Statuta Grada Novog Vinodolskog (Službene novine PGŽ broj 12/13 i 18/14)  gradonačelnik Grada Novog Vinodolskog Oleg Butković dana 13. listopada 2014. godine, donio je

O D L U K U

o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka

 

Članak 1.

            Petra Opačak, dipl. oec.,  imenuje se službenicom za zaštitu osobnih podataka Grada Novog Vinodolskog.

Članak 2.

            Službenica za zaštitu podataka obavlja sljedeće poslove:

–          vodi brigu o zakonitosti obrade osobnih podataka u smislu poštivanja odredbi Zakona o zaštiti podataka;

–          upozorava voditelja zbirke osobnih podataka na nužnost primjene propisa o zaštiti osobnih podataka u slučajevima planiranja i radnji koje mogu imati utjecaj na pitanja privatnosti i zaštitu osobnih podataka;

–          upoznaje sve osobe zaposlene u obradi osobnih podataka s njihovim zakonskim obvezama u svrhu zaštite osobnih podataka

–          brine o izvršenju obveza iz članka 14. i 17. Zakona o zaštiti osobnih podataka

–          omogućava ostvarivanje prava ispitanika iz članka 19. i 20. Zakona o zaštiti osobnih podataka;

–          surađuje s Agencijom za zaštitu osobnih podataka u vezi s provedbom nadzora nad obradom osobnih podataka.

Članak 3.

            Službenica za zaštitu osobnih podataka dužna je čuvati povjerljivost svih informacija i podataka koje sazna u obavljanju svojih dužnosti, a koja obveza traje i nakon prestanka obavljanja dužnosti službenice za zaštitu osobnih podataka.

 

Članak 4.

Službeni kontakt – podaci službenice za zaštitu osobnih podataka Grada Novog Vinodolskog su:  – e- mail: petra.opacak@novi-vinodolski.hr“>petra.opacak@novi-vinodolski.hr

    – službeni telefon broj: 051 554 367

          – službeni telefaks broj: 051 554 374

 

Članak 5.

      Ova Odluka objavit će se na web stranici Grada Novog Vinodolskog.

KLASA: 115-01/14-01/1

URBROJ: 2107/02-04-14-1

Novi Vinodolski, dana 13. listopada 2014. godine

                                                                                                  GRADONAČELNIK

                                                                                                Oleg Butković, dipl.ing.

 

 

Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka