SPONZORSTVA I DONACIJE- REALIZACIJA PRORAČUNA OD 01.07.2014. DO 31.12.2014.

Objavljeno 16. ožujka 2015.
GRAD NOVI VINODOLSKI
OIB: 40046437733
REALIZACIJA PRORAČUNA OD 01.07. 2014. DO 31.12.2014.
POZICIJA BR. KONTA VRSTA RASHODA/IZDATAKA OSTVARENO
SPORT
R4412 3811 BOĆARSKI KLUB RADINJE NOVI V. 3.000,00
R4418 3811 KARATE KLUB TENSHO 7.656,88
R4420 3811 KOŠARKAŠKI KLUB VINODOL 3.000,00
R4456 3811 ŠAHOVSKI KLUB ZRINSKI FRANKOPAN 1.000,00
R4464 3811 PLIVAČKI I VATERPOLO KLUB VINODOL 21.500,00
R4488 381 Memorijal Jasmin Filipović 10.000,00
R4488 381 Šahovski turnir 3.000,00
KULTURA
R4383 3811 OSTALE POTREBE U KULTURI
Božićni domjenak u Klenovici 5.000,00
Donacija udruzi Primorac 5.000,00
Sufinanciranje knjige Slučaj Šimić 5.000,00
OBRAZOVANJE
OSNOVNA ŠKOLA IVANA MAŽURANIĆA NOVI VINODOLSKI
R4230 3811 PRODUŽENI BORAVAK 18.300,00
R4231 3811 IZBORNA NASTAVA I AKTIVNOSTI 5.400,00
R4239 3811 NAGRADE NAJBOLJIM UČENICIMA 2.000,00
GOSPODARSTVO, TURIZAM I POLJOPRIVREDA
R5675 3811 SUFINANC. PODUZETNIČKOG CENTRA 63.300,00
TURISTIČKA ZAJEDNICA
UDRUGE CIVILNOG DRUŠTVA
DVD SAN MARINO
R5810 3811 REDOVNA DJELATNOST DVD-A 730.186,94
HRVATSKI CRVENI KRIŽ
Donacije darivateljima krvi                8.000,00   
Zavičajne udruge 3.065,47

 

*****

 

SPONZORSTVA I DONACIJE – REALIZACIJA PRORAČUNA OD 01.07.2014. DO 31.12.2014.