FINANCIJSKA IZVJEŠĆA I PROGRAMI

Objavljeno 28. listopada 2015.

Program rada za mandatno razdoblje 2013. – 2017. Nezavisnog vijećnika Gradskog vijeća Grada Novi Vinodolski Zorana Rubčića

PROGRAM


Financijska izvješća za 2014.g. Nezavisnog vijećnika Gradskog vijeća Grada Novi Vinodolski Zorana Rubčića

IZVJEŠĆE 2014.


Financijska izvješća za 2015.g. Nezavisnog vijećnika Gradskog vijeća Grada Novi Vinodolski Zorana Rubčića

IZVJEŠĆE 2015.


Financijska izvješća za 2016. g.  Nezavisnog vijećnika Grada Novi Vinodolski Zorana Rubčića

IZVJEŠĆE 2016.

Izvješće o primljenim donacijama za potporu političkog djelovanja Nezavisnog vijećnika Zorana Rubčića

IZVJEŠĆE 1.1.-30.6.2016.

Godišnji financijski izvještaj za razdoblje od 01.01. do 31.12.2016.

Godišnji izvještaj 1.1.-31.12.2016.


 

Program rada za 2017. godinu

Program rada za 2017.

Financijski plan rada za 2017. godinu

Financijski plan rada za 2017.

Izvješće o primljenim donacijama za potporu političkog djelovanja u razdoblju od 01.012016. do 31.12.2016.

Izvješće o primljenim donacijama za potporu političkog djelovanja u razdoblju od 1.1. do 31.12.2016.

Izvješće o primljenim donacijama za potporu političkog djelovanja u razdoblju od 01.01.2016. do 30.6.2017. (POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE)

Polugodišnje izvješće – 1.1.2017.-30.6.2017.

Godišnji financijski izvještaj za razdoblje od 1.1. do 31.12. 2017. godine

Obavijest o zatvaranju posebnog računa i financijski izvještaj za razdoblje od 1.1. do 26.2. 2018. godine