ZAKLJUČAK

Objavljeno 17. studenoga 2015.

        Na temelju članka 44. Statuta Grada Novog Vinodolskog (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 12/13 i 18/14) gradonačelnik Grada Novog Vinodolskog, Oleg Butković, dipl.ing., dana 10. studenog 2015. godine donosi

                                         Z A K LJ U Č A K

1.    Prihvaća se Izvješće Komisije za dodjelu stipendija darovitim učenicima i studentima za školsku/akademsku 2015./2016. godinu.
2.    Dodjeljuju se stipendije u skladu sa Zapisnikom, te se utvrđuje 11 stipendija za učenike srednjih škola (4 iz osnovne i 7 iz srednje), a za studente se utvrđuje 12 stipendija.

Zaključak o prihvaćanju Izvješća Komisije za dodjelu stipendija darovitim učenicima i studentima za školsku/akademsku 2015./2016. godinu

Zaključak o prihvaćanju Izvješća Komisije za dodjelu stipendija darovitim učenicima i studentima za školsku/akademsku 2015./2016. godinu