ZAKLJUČAK – Prihvaćanje Izvješća Komisije za dodjelu stipendija darovitim učenicima i studentima za školsku/akademsku 2016./2017. godinu

Objavljeno 16. studenoga 2016.

KLASA: 604-02/15-20/1
URBROJ: 2107/02-04-16-3
Novi Vinodolski, 15. studeni 2016. godine

 

Na temelju članka 44. Statuta Grada Novog Vinodolskog (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 12/13 i 18/14) zamjenik gradonačelnika koji obnaša dužnost gradonačelnika Grada Novog Vinodolskog, Velimir Piškulić, oec., dana 15. studenog 2016. godine donosi

Z A K LJ U Č A K

1. Prihvaća se Izvješće Komisije za dodjelu stipendija darovitim učenicima i studentima za školsku/akademsku 2016./2017. godinu.

2. Dodjeljuju se stipendije u skladu sa Zapisnikom, te se utvrđuje 12 stipendija za učenike srednjih škola (5 iz osnovne i 7 iz srednje), a za studente se utvrđuje 10 stipendija, a kako slijedi:

 

1./2. UČENICI  SREDNJIH  ŠKOLA

1. iz osnovne škole:

1.1. Lovro Tonković  (prosjek 7. i 8. razred 5,00)…………….18bodova
1.2. Aneta Kos (prosjek 7. i 8. razred 5,00)…………………..18 bodova
1.3. Jadranka Komadina (prosjek 7. i 8. razred 4,97)………..18bodova
1.4. Božena Marković (prosjek 7. i 8. razreda 4,97)………….18 bodova
1.5. Linda Krišković (prosjek 7. i 8. razreda 4,93)…………….18 bodova

2. iz srednje škole:

2.1. Ana Svetić
(prosjek 5,00)……………………..20+3………………………23 boda
2.2. Anton Bilić
(prosjek 4,94)……………………………………………………20 bodova
2.3. Ivan Rubčić
(prosjek 4,93)……………………………………………………20 bodova
2.4. Lidia Žilić
(prosjek 4,88)……………………………………………………20 bodova
2.5. Antonela Radetić
(prosjek 4,82)……………………………………………………20 bodova
2.6. Marko Trgovac
(prosjek 4,60)………………………………….16+2+2……….20 bodova
2.7. Borna Tonković
(prosjek 4,61)…………………………………………………….18 bodova

 

3. STUDENTI:

3.1.  Borna Ćutić
(prosjek 5,00)……………………………………………………..38 bodova
3.2.  Ena Opačak
(prosjek 4,83)……………………………………………………..36 bodova
3.3.  Arianna Čučuković
(prosjek 4,79)……………………………………………………..34 bodova
3.4.  Ivona Viduka
(prosjek 4,67)……………………………………………………..32 bodova
3.5.  Monja Koščak
(prosjek 4,65)……………………………………………………..32 bodova
3.6.  Marijan Mikolić
(prosjek 4,59)………………………………………………………30 bodova
3.7.  Leon Jovanović
(prosjek 4,57)………………………………………………………30 bodova
3.8.  Branko Drljača
(prosjek 4,36)………………………………………………………26 bodova
3.9.  Tea Bruketa
(prosjek4,20)……………………………………………………….22 bodova
3.10. Tamara Komadina
(prosjek 4,11)………………………………………………………22 bodova

 

3. Sa učenicima i studentima iz točke 2. ovog Zaključka zaključiti će se Ugovor o dodjeli stipendije za školsku/akademsku 2016./2017. godinu.

4. Učenici pod točkom 1.5. Linda Krišković, dodjeljuje se stipendija zbog ostvarenih istih bodova (18) kao i učenici pod točkom 1.1.,1.2.,1.3. i 1.4., te smatram da je ista zaslužila dobiti stipendiju.

5. Ovlašćuje se Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti Grada Novog Vinodolskog da podnositelje zahtjeva za dodjelu stipendija izvijesti o rezultatima natječaja.

 

ZAMJENIK GRADONAČELNIKA
KOJI OBNAŠA DUŽNOST GRADONAČELNIKA
Velimir Piškulić, oec., v.r.

 

Zaključak
Obavijest o dodjeli stipendija 25. studenog 2016. u 13 sati