32. sjednica Gradskog vijeća Grada Novog Vinodolskog, održana 13. veljače 2017. godine

Objavljeno 15. veljače 2017.

D N E V N I     R E D

  1. Prijedlog Odluke o donošenju I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Poslovne zone Zapad
  2. Prijedlog Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja Porto Teplo 1 (UPU 17, T13)
  3. Prijedlog Analize stanja sustava civilne zaštite na području Grada Novog Vinodolskog za 2016. godinu
  4. Prijedlog Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Novog Vinodolskog za 2017. godinu

Verifikacija Zapisnika sa 31. sjednice Gradskog vijeća.

        VIJEĆNIČKA  PITANJA I PRIJEDLOZI

  1. Prijedlog Odluke o izradi IV. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Novi Vinodolski
  2. Prijedlog Odluke o izradi V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Novi Vinodolski
  3. Imovinsko pravni

                                                                                                                  PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

                                                                                                     Neven Pavelić, v.r.


Poziv – 32. sjednica 

Zapisnik – 32. sjednica

1. Odluka o donošenju I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Poslovne zone Zapad

2. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja Porto Teplo 1 (UPU 17, T¹3)

3. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Grada Novog Vinodolskog za 2016. godinu

3.1. Zaključak Gradskog vijeća 

4. Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Novog Vinodolskog za 2017. godinu

4.1. Zaključak Gradskog vijeća

5. Odluka o izradi IV. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Novi Vinodolski

6. Odluka o izradi V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Novi Vinodolski

7. Imovinsko pravni

7.1. Odluka

7.2. Odluka

7.3. Zaključak

7.4. Odluka

7.5. Odluka

7.6. Odluka