ODLUKA o dodjeli sredstava za sufinanciranje programa i projekata udruga u 2017.

Objavljeno 23. veljače 2017.

Na temelju članka 44. Statuta Grada Novog Vinodolskog (Službene novine PGŽ broj 12/13 i 18/14), članka 29. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN RH broj 26/15), članka 27. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Novi Vinodolski (Službene novine PGŽ broj 30/15), zamjenik gradonačelnika koji obnaša dužnost gradonačelnika Grada Novog Vinodolskog, Velimir Piškulić, oec., dana 22. veljače 2017. godine donosi

ODLUKU

o dodjeli sredstava za sufinanciranje programa i projekata koje provode udruge na području Grada Novog Vinodolskog u 2017. godini

 

Članak 1.

Ovom se odlukom utvrđuju iznosi sredstava financijske potpore udrugama koje su se javile na:

  • Javni natječaj za sufinanciranje projekata i programa koje provode udruge u športu i tehničkoj kulturi Grada Novog Vinodolskog za 2017. godinu
  • Javni natječaj za sufinanciranje programa i projekata udruga iz područja socijalne i zdravstvene skrbi i ostalih područja javnih potreba Grada Novi Vinodolski za 2017.g.
  • Javni natječaj za predlaganje manifestacija u Gradu Novom Vinodolskom za 2017.g.

 

Članak 2.

U 2017. godini će se iz Proračuna grada Novog Vinodolskog sufinancirati sljedeći projekti i programi iz područja športa i tehničke kulture:


REDNI BROJ NAZIV UDRUGE NAZIV PROJEKTA/PROGRAMA ODOBRENI IZNOS SUFINANCIRANJA

 

1. Boćarski klub Zagon Redovan rad udruge 25.000,00 kn
2. Plivački klub Vinodol Redovan rad udruge 17.500,00 kn
3. Ženski rukometni klub Vinodol Redovan rad udruge 35.000,00 kn
4. Tenis klub Vinodol Redovan rad udruge 10.000,00 kn
5. Nogometni klub  Vinodol Redovan rad udruge 520.000,00 kn
6. Šahovski klub Zrinski Frankopan Redovan rad udruge 6.000,00 kn
7. Boćarski klub Radinje Redovan rad udruge 7.000,00 kn
8. Košarkaški klub Vinodol Redovan rad udruge 17.500,00 kn
9. Boćarski klub Ledenice Redovan rad udruge 7.000,00 kn
10. Klub jahanja Galop Redovan rad udruge 5.000,00 kn
11. ŠRU Vrulja Redovan rad udruge 15.000,00 kn
12. Ronilački klub Vinodol Redovan rad udruge 10.000,00 kn
13. JKYC Burin Redovan rad udruge 30.000,00 kn
14. Rukometni klub Vinodol Redovan rad udruge 15.000,00 kn
15. Lovačko društvo Gradina Redovan rad udruge 10.000,00 kn
16. Karate klub Tensho Redovan rad udruge 10.000,00 kn
17. Boćarski klub Drin Klenovica Redovan rad udruge 3.000,00 kn
18. Boćarski klub Plužnice Redovan rad udruge 7.000,00 kn

 

Članak 3.

U 2017. godini će se iz Proračuna grada Novog Vinodolskog sufinancirati sljedeći projekti i programi iz socijale i zdravstva te ostalih područja javnih potreba:


REDNI BROJ NAZIV UDRUGE NAZIV PROJEKTA/PROGRAMA ODOBRENI IZNOS SUFINANCIRANJA

 

1. Udruga osoba s mišićnom distrofijom PGŽ Mobilnost za bolju budućnost 2.000,00 kn
2. Udruga 51+ Socijalno uključivanje u društvena zbivanja i što duže korištenje i očuvanje osobnog samopoštovanja, te povećanje osjećaja samopoštovanja 15.000,00 kn
3. Udruga HVIDR-a Crikvenica Redovan rad udruge 5.000,00 kn
4. UABA Grada Crikvenice, Novog Vinodolskog i Općine Vinodolske Redovan rad udruge 15.000,00 kn
5. Udruga roditelja s poteškoćama u razvoju „Novi korak“ Individualni stručni tretmani za djecu članova udruge 26.000,00 kn
6. UHDDR Novi Vinodolski Redovan rad udruge 20.000,00 kn
7. Hrvatski časnički zbor Vinodol Obilazak Južnog ratišta i izdavanje druge knjige o sudjelovanju ljudi s područja bivše Općine Crikvenica u Domovinskom ratu (razdoblje od 12.7.1992. do 12.4.1995.) 5.000,00 kn

 

8. Matica umirovljenika Grada Novi Vinodolski Redovan rad udruge 30.000,00 kn
9. GDCK Novi Vinodolski Spasilačka služba na glavnoj gradskoj plaži u uvali Lišanj 30.000,00 kn

 

10. Zajednica udruga HVIDR-a PGŽ Unapređenje psihosocijalne i zdravstvene skrbi osoba sa invaliditetom u funkciji unapređenja života HRVI-a 5.000,00 kn
11. Udruga žena operiranih dojki Nada – Rijeka Prevencija i rano otkrivanje raka dojke 5.000,00 kn
12. UDVDR Novi Vinodolski Redovan rad udruge 15.000,00 kn
13. Udruga slijepih Primorsko goranske županije Redovan rad udruge 2.000,00 kn
14. Udruga uzgajivača Hrvatskog hladnokrvnjaka „Primorac“ Očuvanje autohtone zaštićene vrste konja – Hrvatski hladnokrvnjak 5.000,00 kn

 

Članak 4.

U 2017. godini će se iz Proračuna grada Novog Vinodolskog sufinancirati sljedeće manifestacije koje provode udruge na području Grada Novog Vinodolskog:


REDNI BROJ NAZIV UDRUGE NAZIV PROJEKTA/PROGRAMA ODOBRENI IZNOS SUFINANCIRANJA

 

1. Zavičajna udruga Klenovica Malonogometni turnir Sveta Margareta Klenovica 2017. 10.000,00 kn
2. JKYC Burin „Jedra Vinodola“, „Regata krstaša“, „Regata trka oko Krka“, „Regata optimisti i laseri“ 15.000,00 kn
3. Društvo za sportsku rekreaciju Sportart Basket tour 2017 7.500,00 kn
4. KUD Ilija Dorčić „More i ravnica“ 10.000,00 kn

 

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na službenoj web-stranici Grada Novog Vinodolskog.

 

KLASA: 400-02/16-20/17

UR.BROJ: 2107/02-04-16-58

Novi Vinodolski, 22. veljače 2017. godine

ZAMJENIK GRADONAČELNIKA KOJI OBNAŠA

DUŽNOST GRADONAČELNIKA

Velimir Piškulić, oec., v.r.

                                                                                                           

 


ODLUKA o dodjeli sredstava za sufinanciranje programa i projekata koje provode udruge na području Grada Novog Vinodolskog u 2017. godini

Multimedija

Kalendar događanja

Zadnje objave