Novi list: I Novljani i Romi suglasni sa selidbom s Nove Krase

Objavljeno 4. travnja 2017.


Objavljeno u Novom listu, dana 4. travnja 2017. godine