Plan rasporeda privremenih objekata za 2017. g.

Objavljeno 10. svibnja 2017.

Na temelju članka 2. stavak 1 Odluke o lokacijama za postavljanje privremenih objekata i izgledu privremenih objekata (“Službene novine PGŽ” broj 17/09, 19/10, 15/11, 29/11, 51/11, 21/12 i 8/15) i članka 44. Statuta  Grada Novi Vinodolski (“Službene novine PGŽ”, broj 12/13 i 18/14) gradonačelnik Grada Novi Vinodolski, dana 18. travnja 2017. godine donosi

P L A N

rasporeda privremenih objekata za 2017. g.

PLAN rasporeda privremenih objekata za 2017. g.pdf


IZMJENE I DOPUNE PLANA RASPOREDA PRIVREMENIH OBJEKATA ZA 2017. GODINU

I.) Izmjene Plana rasporeda privremenih objekata za 2017. godinu

II.) Izmjena i dopuna Plana rasporeda privremenih objekata za 2017. godinu

III.) III. Izmjena Plana rasporeda privremenih objekata za 2017. godinu