Energetska obnova zgrade Dječjeg vrtića Fijolica – Prethodno savjetovanje

Objavljeno 13. lipnja 2017.

PRETHODNO SAVJETOVANJE

SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

 

Energetska obnova zgrade Dječjeg vrtića “Fijolica”

Naručitelj Grad Novi Vinodolski namjerava pokrenuti otvoreni postupak javne nabave građevinskih i obrtničkih radova na energetskoj obnovi Dječjeg vrtića “Fijolica” u Novom Vinodolskom.

Sukladno članku 198. st. 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016), na internetskim stranicama naručitelja http://www.novi-vinodolski.hr/category/root/javnanabava/ naručitelj dana 13. lipnja 2017. godine, stavlja na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima dokumentaciju koja sadržava:

– opis predmeta nabave

– tehničke specifikacije

– kriterij za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta

– kriterije za odabir ponude

– posebne uvjete za izvršenje ugovora

molimo sve zainteresirane gospodarske subjekte da zaključno sa 20. lipnja 2017. godine, do kada je otvoreno prethodno savjetovanje, dostave eventualne primjedbe i prijedloge na adresu elektroničke pošte: javna.nabava@novi-vinodolski.hr

Nakon provedenog savjetovanja, naručitelj će razmotriti sve pristigle primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata te će o prihvaćanju ili neprihvaćanju primjedbi i prijedloga zainteresiranih gospodarskih subjekata izraditi izvješće, a koje će objaviti na svojim internetskim stranicama:

http://www.novi-vinodolski.hr/category/root/javnanabava/


TEHNIČKI OPIS S TROŠKOVNICIMA

PROJEKTI

  • ELEKTRO:

Nacrt-1

Nacrt-2

Nacrt-3

Nacrt-4

Nacrt-5

Nacrt-6

Nacrt-7

Nacrt-8

Nacrt-9

Nacrt-10

  • GRAĐEVINSKI:

Nacrti

  • STROJARSKI:

1-foto

Nacrti