JAVNA RASPRAVA o Prijedlogu V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Novi Vinodolski

Objavljeno 16. srpnja 2017.

REPUBLIKA HRVATSKA

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Grad Novi Vinodolski

Upravni odjel za komunalni sustav

i prostorno planiranje

 

Temeljem odredbi čl. 96. Zakona o prostornom uređenju (N.N.RH, broj: 153/13), Odluke o izradi V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Novi Vinodolski (Službene novine PGŽ, broj 4/17 i 7/17) i Zaključka Gradonačelnika Grada Novi Vinodolski objavljuje se

 

JAVNA RASPRAVA

o Prijedlogu V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja

Grada Novi Vinodolski

 

Javna rasprava o Prijedlogu V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Novi Vinodolski započinje 24.7.2017. godine i završava  2.8.2017. godine.

Javni uvid u Prijedlog plana može se izvršiti tijekom provođenja javne rasprave u Gradskoj vijećnici Grada Novi Vinodolski, Trg Vinodolskog zakona 1, Novi Vinodolski, radnim danom od 8,00 – 14,00 sati.

Tekstualni dio Prijedloga plana biti će dostupan tijekom javne rasprave na dnu ovog članka.

Javno izlaganje Prijedloga plana održat će se 26. srpnja 2017. godine u Gradskoj vijećnici Grada Novi Vinodolski, Trg Vinodolskog zakona 1, Novi Vinodolski u 13,00 sati .

Prijedlozi, primjedbe i pisana očitovanja mogu se za vrijeme trajanja javne rasprave u pisanom obliku predati u pisarnici Grada Novog Vinodolskog ili dostaviti poštom na adresu: Grad Novi Vinodolski, Trg Vinodolskog zakona 1, 51250 Novi Vinodolski ili upisati u knjigu primjedbi koja će se nalaziti na mjestu javnog uvida. Prijedlozi i primjedbe koji nisu čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom uz adresu podnositelja, neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

Javna rasprava

Odredbe za provođenje

Sažetak za javnost

Obrazloženje