Opskrba električnom energijom

Objavljeno 7. kolovoza 2017.

Grad Novi Vinodolski pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti, za predmet nabave: Opskrba električnom energijom, evid. br. 17-01-MN.

Obavijest o nadmetanju objavljena  je 31. srpnja 2017. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem 2017/S 0F2-0015787.

Krajnji rok za dostavu ponuda je 31. kolovoza 2017. godine do 09:00 sati.