Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Novog Vinodolskog za 2017. godinu

Objavljeno 7. studenoga 2017.

Gradsko vijeće Grada Novog Vinodolskog usvojilo je na 3. sjednici Gradskog vijeća, održanoj dana 25. rujna 2017. godine Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Novog Vinodolskog za 2017. godinu.

Polugodišnji izvještaj proračuna (opći dio, posebni dio i kraj) možete preuzeti u nastavku.