ZAKLJUČAK: Stipendije darovitim učenicima i studentima za školsku/akademsku 2017./2018. godinu

Objavljeno 16. studenoga 2017.

KLASA: 604-02/17-20/1

URBROJ: 2107/02-04-17-4

Novi Vinodolski, 16. studenog 2017. godine

Na temelju članka 44. Statuta Grada Novog Vinodolskog (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 12/13 i 18/14) gradonačelnik Grada Novog Vinodolskog, Velimir Piškulić, oec., dana 16. studenog 2017. godine donosi

Z A K L J U Č A K

 1. Prihvaća se Izvješće Komisije za dodjelu stipendije darovitim učenicima i studentima za školsku/akademsku 2017/2018. godinu.

2. Dodjeljuju se stipendije u skladu sa Zapisnikom, te se utvrđuje 12 stipendija za učenike srednjih škola (3 iz osnovne i 9 iz srednje), a za studente se utvrđuje 11 stipendija, kako slijedi:

  • 1/2. UČENICI SREDNJIH  ŠKOLA 

– iz osnovne škole:

1.1. Katja Krpan  (prosjek 7. i 8. razred 4,93)……………………………….….. 18 bodova

1.2. Frana Butković (prosjek 7. i 8. razred 4,75)……………………………….. 14 bodova

1.3. Laura Radić (prosjek 7. i 8. razred 4,70)……………………………….……12 bodova

– iz srednje škole:

2.1. Anton Bilić (prosjek 5,00)……………………..20+2…………………………… 22 boda

2.2. Lidia Žilić (prosjek 5,00)………………………………………………………….  20 bodova

2.3. Kristijan Dražić (prosjek 4,92)…………………………………………………   20 bodova

2.4. Lovro Tonković (prosjek 4,86)………………………………………………….  20 bodova

2.5. Antonela Radetić (prosjek 4,58)………………………………………………..  16 bodova

2.6. Božena Marković (prosjek 4,57)………………………………………………..  16 bodova

2.7. Mihaela Dušek (prosjek 4,53)……………………………………………………. 16 bodova

2.8. Ivan Rubčić (prosjek ocjena 4,53)………………………………………………16 bodova

2.9. Antonio Cvitković (prosjek ocjena 4,52)………………………………………16 bodova

 

  • 3/4. STUDENTI

– iz srednje na fakultet:

3.1.  Marko Trgovac (prosjek 4,62)……..18 bodova+2+3……………………… 23 boda

3.2.  Ana Svetić (prosjek 5,00)…………………………………………………………. 20 bodova

3.3.  Borna Tonković (prosjek 4,71)……………………………………………………18 bodova

3.4.  Sara Šimić (prosjek 4,70)…………………………………………………………..18 bodova

– s fakulteta:

4.1.  Vanja Baričević (prosjek 4,90)…………………………………………………..  36 bodova

4.2.  Tea Bruketa (prosjek 4,89)……………………………………………………….. 36 bodova

4.3.  Monja Košćak (prosjek 4,78)……………………………………………………… 34 boda

4.4.  Davor Piškulić (prosjek 4,66)……………………………………………………… 32 boda

4.5.  Tamara Komadina (prosjek 4,65)………………………………………………… 32 boda

4.6.  Ivona Viduka (prosjek 4,62)……………………………………………………….. 32 boda

4.7. Arianna Čučuković (prosjek 4,58)……….30+2……………………………….. 32 boda

 

3. S učenicima i studentima iz točke 2. ovog Zaključka zaključit će se Ugovor o dodjeli stipendije za školsku/akademsku 2017./2018. godinu.

4. Učeniku pod rednim brojem 2.9. Antonio Cvitković, dodjeljuje se stipendija zbog razlike u prosjeku ocjena od 0,01. (Učenici pod rednim brojevima 2.7. i 2.8. imaju prosjeke ocjena 4,53, dok Antonio Cvitković ima prosjek ocjena 4,52).

5. Studentici pod rednim brojem 3.4. Sara Šimić, dodjeljuje se stipendija zbog razlike u prosjeku ocjena od 0,01. (Student pod rednim brojem 3.3. ima prosjek ocjena 4,71, dok Sara Šimić ima prosjek ocjena 4,70).

6. Ovlašćuje se Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti Grada Novog Vinodolskog da podnositelje zahtjeva za dodjelu stipendija izvijesti o rezultatima natječaja.

     GRADONAČELNIK

Velimir Piškulić, oec., v.r.

Zaključak