IV. FAZA UREĐENJA DIJELA PLAŽE NA OBALI PETRA KREŠIMIRA IV.

Objavljeno 29. prosinca 2017.

IV. FAZA UREĐENJA DIJELA PLAŽE NA OBALI PETRA KREŠIMIRA IV.

Grad Novi Vinodolski pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti s ciljem sklapanja ugovora o javnoj nabavi za predmet nabave: IV. faza uređenja dijela plaže na Obali Petra Krešimira IV., evidencijski broj 17-06-MN. Poziv na nadmetanje objavljen je 29. prosinca 2017. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem 2017/S 0F2-0027731

Dostava ponuda u elektroničkom obliku je obvezna.

Krajnji rok za dostavu ponuda je 23. siječnja 2017. godine do 10:00 sati.