Energetska obnova zgrade dječjeg vrtića “Fijolica” – poništeno

Objavljeno 2. siječnja 2018.

Grad Novi Vinodolski pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti s ciljem sklapanja ugovora o javnoj nabavi za predmet nabave: Energetska obnova zgrade Dječjeg vrtića “Fijolica”, evidencijski broj 17-02-MN. Poziv na nadmetanje objavljen je 2. siječnja 2018. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem 2017/S 0F2-0027953

Dostava ponuda u elektroničkom obliku je obvezna.

Krajnji rok za dostavu ponuda je 30. siječnja 2018. godine do 10:00 sati.