Plan nabave Dječjeg vrtića Fijolica za 2018. godinu

Objavljeno 22. siječnja 2018.

KLASA: 400-03/18-06/01

URBROJ: 2107/02-11-02-18-1

Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) , članka 2. i članka 3. stavka 1. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/17) i članka 43. stavka 1. alineje 14. Statuta Dječjeg vrtića FIJOLICA, Upravno vijeće Dječjeg vrtića FIJOLICA na 6. sjednici održanoj elektroničkim putem od 15.01. do 18.01.2018. godine donijelo je

Plan nabave Dječjeg vrtića Fijolica za 2018. godinuPredsjednica Upravnog vijeća

Martina Martinčić, prof.