9. sjednica Gradskog vijeća održana 15. veljače 2018. godine

Objavljeno 27. veljače 2018.

DNEVNI RED

Verifikacija Zapisnika sa 8. sjednice Gradskog vijeća.

VIJEĆNIČKA  PITANJA I PRIJEDLOZI

1.a) Prijedlog Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Novog Vinodolskog

b) Prijedlog Poslovničke odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Novi Vinodolski

2. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu rada Gradske uprave Grada Novog Vinodolskog

3. Prijedlog Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Novog Vinodolskog

4. Prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o izradi III. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja MARINA

5. Prijedlog Odluke o potpunom oslobađanju od plaćanja obveze komunalnog doprinosa za izgradnju sekundarnog lukobrana i produženje operativne obale, 1. i 3. faze u sklopu II. faze rekonstrukcije luke otvorene za javni promet lokalnog značaja Klenovica


Poziv – 9. sjednica

Zapisnik – 9. sjednica

AKTI:

1. a) Odluka

1. b) Odluka

2.) Odluka

3.) Odluka

4.) Odluka

5.) Odluka