10. sjednica Gradskog vijeća održat će se dana 13. ožujka 2018. godine

Objavljeno 13. ožujka 2018.

KLASA: 021-05/18-50/3

URBROJ: 2107/02-01-18-1

Novi Vinodolski, 12. ožujka 2018. godine

 Na temelju članka 25. stavak 1. točka 2., te čl. 83. st. 3. i 5. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Novi Vinodolski («Službene novine» Primorsko-goranske županije broj 28/09, 12/13 i 4/18) sazivam 10. sjednicu Gradskog vijeća za dan

 

13. OŽUJKA 2018. GODINE (UTORAK)

U 10,00  SATI

 

D N E V N I     R E D

 

  1. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na provođenje hitne sanacije pomorskog dobra u općoj uporabi

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Neven Pavelić, v.r.

 

NAPOMENA: Iz osobito opravdanih razloga sjednica se saziva u skraćenom roku.


Poziv – 10. sjednica