Pravilnik o unutarnjem redu Gradske uprave Grada Novog Vinodolskog

Objavljeno 21. ožujka 2018.

Na temelju članka 4. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine RH broj 86/08, 61/11 i 4/18), na prijedlog v.d. pročelnika UO za opće poslove i društvene djelatnosti Maje Pilepić, dipl.iur., pročelnika UO za komunalni sustav i prostorno planiranje Domagoja Kalanja, dipl.ing., pročelnika UO za financije i javnu nabavu Zorana Tomića, dipl.oec., gradonačelnik Grada Novog Vinodolskog Velimir Piškulić, oec., dana  22. siječnja 2018. godine donosi

PRAVILNIK 

O UNUTARNJEM REDU GRADSKE UPRAVE GRADA NOVOG VINODOLSKOG


DOKUMENTI:

Pravilnik o unutarnjem redu

Sistematizacija

Izmjene Pravilnika o unutarnjem redu

Izmjene Sistematizacije

Izmjene Pravilnika o unutarnjem redu

Izmjene Sistematizacije