10. sjednica Gradskog vijeća održana 13. ožujka 2018. godine

Objavljeno 22. ožujka 2018.

D N E V N I     R E D

  1. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na provođenje hitne sanacije pomorskog dobra u općoj uporabi

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Neven Pavelić, v.r.

NAPOMENA: Iz osobito opravdanih razloga sjednica se saziva u skraćenom roku.


Poziv – 10. sjednica

Zapisnik – 10. sjednica

AKTI:

1. Odluka