Energetska obnova zgrade Dječjeg vrtića “Fijolica”

Objavljeno 10. travnja 2018.

Grad Novi Vinodolski pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti s ciljem sklapanja ugovora o javnoj nabavi za predmet nabave: Energetska obnova zgrade Dječjeg vrtića “Fijolica”, evidencijski broj 87-18-MV. Poziv na nadmetanje objavljen je 10.4. 2018. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem 2018/S 0F2-0008938

Dostava ponuda u elektroničkom obliku je obvezna.

Krajnji rok za dostavu ponuda je 9.5.2018. godine do 10:00 sati.