II. Izvješće povjerenstva za provedbu oglasa – Pomoćni komunalni redar

Objavljeno 12. travnja 2018.

GRAD NOVI VINODOLSKI

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU OGLASA

Urbroj: 2107/02-05-18-4
Klasa: 112-03/18-30/1

Novi Vinodolski, dana 12. travnja 2018. godine

 

Na temelju članka 23. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH 86/08, 61/11 i 4/18) Povjerenstvo za provedbu Oglasa donosi dana 12. travnja 2018. Godine

II. IZVJEŠĆE POVJERENSTVA ZA PROVEDBU OGLASA  O  RANG LISTI 

ZA PRIJAM U RADNI ODNOS

Provedena   je prethodna provjera znanja kandidata za radno mjesto – referent – pomoćni komunalni redar na određeno vrijeme, dana 12. travnja 2018. godine s početkom u 09,00 sati  u Gradskoj vijećnici o čemu je kandidat bio obaviješten putem web stranice Grada,  oglasne ploče Grada,  5 dana prije provjere  i to slijedeći kandidat:

Franjo Topolovec, Šenoina 23, Novi Vinodolski

Kandidat je pristupio pismenoj provjeri znanja.

Franjo Topolovec  ostvario je u pismenoj provjeri znanja rezultat – 8,6 bodova (130 od 150) odnosno   rezultat iznad 50% te pristupio  intervjuu gdje je ostvario 7,4 boda.

Povjerenstvo utvrđuje rang listu kako slijedi :

  • Franjo Topolovec, Šenoina 23, Novi Vinodolski sa ukupno ostvarenih 16 bodova

i istu prosljeđuje pročelniku Upravnog odjela za komunalni sustav i prostorno planiranje na donošenje Rješenje o prijamu i Rješenja o rasporedu.

 

POVJERENSTVO

Dijana Knez, predsjednik, v.r.

Domagoj Kalanj, član,v.r.

Tomislav Cvitković, član, v.r.

II. Izvješće