II. IZVJEŠĆE POVJERENSTVA ZA PROVEDBU JAVNOG NATJEČAJA O RANG LISTI ZA PRIJAM U RADNI ODNOS – VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA PRAVNA PITANJA

Objavljeno 17. travnja 2018.

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA

Klasa: 112-02/18-20/1

Urbroj: 2107/02-05-18-4

Novi Vinodolski, dana 17. travnja 2018. godine

 

Na temelju članka 23. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH 86/08, 61/11 i 4/18) Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja donosi dana 17. travnja 2018. godine

 

II. IZVJEŠĆE POVJERENSTVA ZA PROVEDBU JAVNOG NATJEČAJA O RANG LISTI ZA PRIJAM U RADNI ODNOS

 

Provedena   je prethodna provjera znanja kandidata za radno mjesto – VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA PRAVNA PITANJA, dana 17. travnja 2018. godine  s početkom u 9,00 sati  u Gradskoj vijećnici o čemu su kandidati bili obaviješteni putem web stranica Grada,  oglasne ploče Grada,  5 dana prije provjere  i to slijedeći kandidati:

 1. MAJA STOŠIĆ, Panos 8, Novi Vinodolski 51250
 2. VANJA VAJCENFELD, Trg A. Starčevića 5, Njivice 51512
 3. ZLATKA TOMIĆ, A. Mažuranića 70, Novi Vinodolski 51250
 4. BOJANA MRVOŠ, Crnčićeva 5, Rijeka 51 000
 5. SANDA GRŽINIĆ, Pod vrh 9, Čavle 51 219
 6. IVANA BLAŽEVIĆ, Radićeva 65, 51000 Rijeka

Pismenoj provjeri znanja pristupila je:

 1. Maja Stošić, Panos 8, Novi Vinodolski

Provjeri znanja i sposobnosti nisu  pristupili:

 1. VANJA VAJCENFELD, Trg A. Starčevića 5, Njivice 51512
 2. ZLATKA TOMIĆ, A. Mažuranića 70, Novi Vinodolski 51250
 3. BOJANA MRVOŠ, Crnčićeva 5, Rijeka 51 000
 4. SANDA GRŽINIĆ, Pod vrh 9, Čavle 51 219
 5. IVANA BLAŽEVIĆ, Radićeva 65, 51000 Rijeka

te se smatra da su  povukli svoju prijavu na javni natječaj.

 

U pismenoj provjeri znanja  kandidatkinja Maja Stošić  ostvarila je rezultat iznad 50% te pristupila intervjuu.  Ostvarila je slijedeće bodove:

 • Maja Stošić, Panos 8, Novi Vinodolski – pismena provjera 9,5 bodova i intervju 8,8 bodova

 

          Povjerenstvo utvrđuje rang listu kako slijedi :

 1. Maja Stošić, Panos 8, Novi Vinodolski – ukupno bodova 18,3

i istu prosljeđuje pročelniku Upravnog odjela za komunalni sustav i prostorno planiranje  na donošenje Rješenja o prijamu i Rješenja o rasporedu .

  

POVJERENSTVO

Dijana Knez, predsjednik, v.r.

Domagoj Kalanj, član, v.r.

Tomislav Cvitković, član, v.r.