ODLUKA o provedbi Općeg programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Novi Vinodolski

Objavljeno 11. svibnja 2018.

Na temelju članka 7.stavak 2. Općeg programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Novi Vinodolski (Službene novine Primorsko-goranske županije br.40/15 i 9/18) gradonačelnik Grada Novi Vinodolski dana 08.05.2018.godine donosi

 

O  D  L  U  K  U

o provedbi Općeg programa mjera poticanja razvoja poduzetništva

na području Grada Novi Vinodolski

Odluka o provedbi Općeg programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Novi Vinodolski

Dopuna Odluke