12. sjednica Gradskog vijeća održana 8. svibnja 2018. godine

Objavljeno 24. svibnja 2018.

                                                     D N E V N I     R E D

 

1.Prijedlog Odluke o usvajanju Procjene rizika od velikih nesreća za Grad Novi Vinodolski

2. Prijedlog Odluke o donošenju Plana gospodarenja otpadom Grada Novog Vinodolskog za razdoblje od 2017. do 2022. godine

Verifikacija zapisnika s 11. sjednice Gradskog vijeća

VIJEĆNIČKA PITANJA I PRIJEDLOZI

3. Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Novog Vinodolskog za 2017. godinu

4. a) Prijedlog Odluke o izradi V. Izmjena i dopuna Provedbenog urbanističkog plana Prisika Novi Vinodolski

b) Prijedlog Ugovora o financiranju izrade V. Izmjena i dopuna Provedbenog urbanističkog plana Prisika Novi Vinodolski

5. Prijedlog Odluke o dopunama Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada Novi Vinodolski

6. Prijedlog za imenovanje suca porotnika za mladež Županijskog suda u Rijeci

7. Imovinsko pravni

                                                                                                          PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

                                                                                                                    Neven Pavelić, v.r.

 

Poziv – 12. sjednica

Zapisnik s 12. sjednice

AKTI:

1.

1.1.

1.a

1.b

2.

2.a

2.a.

3 – opći dio

3. – posebni dio

3. – završni dio

4.a.

4.b.

5.

6.

7.