13. sjednica Gradskog vijeća održat će se 11. lipnja u 10 sati

Objavljeno 8. lipnja 2018.

KLASA: 021-05/18-50/6

URBROJ: 2107/02-01-18-1

Novi Vinodolski, 4. lipnja 2018. godine

 Na temelju članka 25. stavak 1. točka 2., te čl. 83. st. 2. i 4. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Novi Vinodolski («Službene novine» Primorsko-goranske županije broj 28/09, 12/13 i 4/18) sazivam 13. sjednicu Gradskog vijeća za dan

 

11. LIPNJA 2018. GODINE (PONEDJELJAK)

U 10,00  SATI

 

D N E V N I     R E D

 

  1. Prijedlog Odluke o donošenju Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija Grada Novi Vinodolski i Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija Grada Novi Vinodolski

Verifikacija zapisnika s 12. sjednice Gradskog vijeća

VIJEĆNIČKA PITANJA I PRIJEDLOZI

  1. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Vijeća za davanje koncesijskog odobrenja Grada Novi Vinodolski
  2. Imovinsko pravni

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

             Neven Pavelić, v.r.

Poziv – 13. sjednica

Dopuna dnevnog reda