13. sjednica Gradskog vijeća održana 11. lipnja 2018. godine

Objavljeno 15. lipnja 2018.

  D N E V N I     R E D

 

  1. Prijedlog Odluke o donošenju Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija Grada Novi Vinodolski i Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija Grada Novi Vinodolski

 

Verifikacija zapisnika s 12. sjednice Gradskog vijeća

VIJEĆNIČKA PITANJA I PRIJEDLOZI

 

  1. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Vijeća za davanje koncesijskog odobrenja Grada Novi Vinodolski
  2. Imovinsko pravni

 

 

                                                           PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

                                                              Neven Pavelić, v.r.

 

DOPUNU DNEVNOG REDA

 

  1. Prijedlog Odluke o donošenju IV. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Novi Vinodolski

 

 

                                                           PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

                                                               Neven Pavelić, v.r.

Poziv – 13. sjednica

Dopuna dnevnog reda

Zapisnik sa 13. sjednice

 

AKTI:

1.

2.

3.

4.