14. sjednica Gradskog vijeća održat će se dana 21. lipnja 2018. godine

Objavljeno 18. lipnja 2018.

KLASA: 021-05/18-50/7

URBROJ: 2107/02-01-18-1

Novi Vinodolski, 15. lipnja 2018. godine

 

Na temelju članka 25. stavak 1. točka 2., te čl. 83. st. 2. i 4. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Novi Vinodolski («Službene novine» Primorsko-goranske županije broj 28/09, 12/13 i 4/18) sazivam 14. sjednicu Gradskog vijeća za dan

 

21. LIPNJA 2018. GODINE (ČETVRTAK)

U 18,00  SATI

D N E V N I     R E D

Verifikacija zapisnika s 13. sjednice Gradskog vijeća

VIJEĆNIČKA PITANJA I PRIJEDLOZI

  1. a) Prijedlog I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Novi Vinodolski za 2018. godinu sa sastavnim Programima

b) Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu

2. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o općim uvjetima organizacije, naplate i kontrole parkiranja na javnim parkiralištima Grada Novi Vinodolski

3. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o zakupu poslovnog prostora

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Neven Pavelić, v.r.

14. sjednica – poziv