15. sjednica Gradskog vijeća održat će se dana 23. srpnja 2018. godine

Objavljeno 23. srpnja 2018.

KLASA: 021-05/18-50/8

URBROJ: 2107/02-01-18-1

Novi Vinodolski, 19. srpnja 2018. godine

 

Na temelju članka 25. stavak 1. točka 2., te čl. 83. st. 2. i 4. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Novi Vinodolski («Službene novine» Primorsko-goranske županije broj 28/09, 12/13 i 4/18) sazivam 15. sjednicu Gradskog vijeća za dan

 

23. SRPNJA 2018. GODINE (PONEDJELJAK)

U 10,00  SATI

 

D N E V N I     R E D

Verifikacija zapisnika s 14. sjednice Gradskog vijeća

VIJEĆNIČKA PITANJA I PRIJEDLOZI

 

  1. Ugovor o partnerstvu na projektu „Sustav odvodnje otpadnih voda aglomeracije Novi Vinodolski, Crikvenica i Selce“

 

NAPOMENA: Iz osobito opravdanih razloga sjednica se saziva u skraćenom roku.

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

               Neven Pavelić, v.r.

 15. sjednica – poziv