15. sjednica Gradskog vijeća održana 23. srpnja 2018. godine

Objavljeno 6. rujna 2018.

D N E V N I     R E D

Verifikacija zapisnika s 14. sjednice Gradskog vijeća

VIJEĆNIČKA PITANJA I PRIJEDLOZI

Ugovor o partnerstvu na projektu „Sustav odvodnje otpadnih voda aglomeracije Novi Vinodolski, Crikvenica i Selce“

NAPOMENA: Iz osobito opravdanih razloga sjednica se saziva u skraćenom roku.

 

Poziv – 15. sjednica

Zapisnik s 15. sjednice

Ugovor o partnerstvu