ARHITEKTONSKI PROJEKT UREĐENJA FRANKOPANSKOG KAŠTELA

Objavljeno 21. rujna 2018.

Grad Novi Vinodolski pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti s ciljem sklapanja ugovora o javnoj nabavi za predmet nabave: Arhitektonski projekt uređenja Frankopanskog kaštela, evidencijski broj 96-18-MV. Poziv na nadmetanje objavljen je 21.9. 2018. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem   2018/S 0F2-0025860

Dostava ponuda u elektroničkom obliku je obvezna.

Krajnji rok za dostavu ponuda je 12.10.2018. godine do 10:00 sati.

Multimedija

Kalendar događanja

Zadnje objave