Opskrba električnom energijom

Objavljeno 2. listopada 2018.

Grad Novi Vinodolski pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti s ciljem sklapanja ugovora o javnoj nabavi za predmet nabave: Opskrba električnom energijom, evidencijski broj 5-18-MV. Poziv na nadmetanje objavljen je 26.9. 2018. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem   2018/S 0F2-0026306

Dostava ponuda u elektroničkom obliku je obvezna.

Krajnji rok za dostavu ponuda je 16.10.2018. godine do 10:00 sati.

Multimedija

Kalendar događanja

Zadnje objave