16. sjednica Gradskog vijeća održana 10. rujna 2018. godine

Objavljeno 9. listopada 2018.

D N E V N I     R E D

Verifikacija zapisnika s 15. sjednice Gradskog vijeća

VIJEĆNIČKA PITANJA I PRIJEDLOZI

  1. a) Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u naselju Povile „Zgrada društvene namjene: mjesni dom“                                                                                                                        b) Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja „Rekonstrukcija i dogradnja zgrade predškolske namjene: Dječji vrtić Fijolica“

NAPOMENA: Iz osobito opravdanih razloga sjednica se saziva u skraćenom roku.

 

 Poziv – 16. sjednica

Zapisnik s 16. sjednice

1.a

1.b