18. sjednica Gradskog vijeća 12. studenog 2018. u 11 sati

Objavljeno 12. studenoga 2018.

KLASA: 021-05/18-50/11

URBROJ: 2107/02-01-18-1

Novi Vinodolski, 6. studenog 2018. godine

 Na temelju članka 25. stavak 1. točka 2., te čl. 83. st. 2. i 4. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Novi Vinodolski («Službene novine» Primorsko-goranske županije broj 28/09, 12/13 i 4/18) sazivam 18. sjednicu Gradskog vijeća za dan

 

12. STUDENOG 2018. GODINE (PONEDJELJAK)

U 11,00  SATI

 

 D N E V N I     R E D

 

  • Verifikacija zapisnika s 17. sjednice Gradskog vijeća
  • VIJEĆNIČKA PITANJA I PRIJEDLOZI
  1. Prijedlog Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Grada Novog Vinodolskog
  2. Imovinsko pravni

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Neven Pavelić, v.r.

18. sjednica – poziv