PONUDA vlasnicima nekretnina za sporazumno rješavanje pitanja otkupa nekretnine u svrhu izgradnje infrastrukturne građevine- uređaja za pročišćavanje otpadnih voda drugog (II.) stupnja pročišćavanja –UPOV „Novi Vinodolski“

Objavljeno 17. prosinca 2018.