N A T J E Č A J za davanje u zakup javne površine za postavu kioska za obavljanje ugostiteljske djelatnosti, ugibalište na D8 nasuprot groblja u Klenovici

Objavljeno 21. prosinca 2018.