Plan savjetovanja za 2019. godinu

Objavljeno 2. siječnja 2019.

Na temelju članka 11. stavka 5. i stavka 6. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine RH broj 25/13 i 85/15) i članka  44. Statuta Grada Novog Vinodolskog (Službene novine PGŽ broj 12/13, 18/14 i 4/18) gradonačelnik Velimir Piškulić, oec., dana  31. prosinca  2018. godine, donosi

 

Plan savjetovanja sa zainteresiranom javnošću

u 2019. godini

Plan savjetovanja sa zainteresiranom javnošću za 2019. godinu

Izmjene i dopune Plana savjetovanja sa zainteresiranom javnošću za 2019. godinu